فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 1

متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch intensiv Hören und Sprechen A1

متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch intensiv Hören und Sprechen A1

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخنامه کتاب آموزش زبان آلمانی Im Beruf Neu Fachwortschatztrainer Pflege (2018)

پاسخنامه کتاب آموزش زبان آلمانی Im Beruf Neu Fachwortschatztrainer Pflege (2018)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu B1.2

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu B1.2

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu B1.1

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu B1.1

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.2

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.2

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.1

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.1

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن فایل های صوتی Kursbuch کتاب آموزش زبان آلمانی Kompass DaF B2 (2020)

متن فایل های صوتی Kursbuch کتاب آموزش زبان آلمانی Kompass DaF B2 (2020)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حفظ لغات کنکور به روش کدینگ(تصویرسازی ذهنی)

تصویر سازی ذهنی لغات زبان کنکور سراسری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Spanish for Everyone Junior 5 Words a Day

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Spanish for Everyone Junior 5 Words a Day

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی