فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

مقاله آنتروپی به شدت قراردادن فضای پیکربندی

مقاله آنتروپی به شدت قراردادن فضای پیکربندی موضوع انگلیسی:Entropies for severely contracted configuration space زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:14 سال انتشار:2015

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نتایج شانزدهمین کنفرانس جوانان روسیه

مقاله نتایج شانزدهمین کنفرانس جوانان روسیه موضوع انگلیسی:The results of the 16th all-Russian youth conference زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:7 سال انتشار:2015

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله از طریق تنگه های دقیق به ارتفاع مدل استاندارد بعدی

مقاله از طریق تنگه های دقیق به ارتفاع مدل استاندارد بعدی موضوع انگلیسی:Through precision straits to next standard model heights زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:21 سال انتشار:2015

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نوترینوهای استریل سبک در فیزیک ذرات

مقاله نوترینوهای استریل سبک در فیزیک ذرات موضوع انگلیسی:Light sterile neutrinos in particle physics زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:5 سال انتشار:2014

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله روش نوری آکوستیک سایه برای اندازه گیری ترموفیزیک

مقاله روش نوری آکوستیک سایه برای اندازه گیری ترموفیزیک موضوع انگلیسی:Shadow optoacoustic method for measuring thermophysical زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:5 سال انتشار:2015

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مرکز رادیوگرافی نوترونی سرد (CNRF)

مقاله مرکز رادیوگرافی نوترونی سرد (CNRF) موضوع انگلیسی:The new Cold Neutron Radiography Facility (CNRF) at the Mianyang research reactor of the China Academy of Engineering زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:7 سال انتشار:2015

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اثرات دافعه بینابینی ضعیف و انتقال مورب منفی بر ابررسانایی و ضد مغناطیس در مدل هابارد

مقاله اثرات دافعه بینابینی ضعیف و انتقال مورب منفی بر ابررسانایی و ضد مغناطیس در مدل هابارد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله آموزش کارشناسی با سیکلوترون 12 اینچی روتگرز

مقاله آموزش کارشناسی با سیکلوترون 12 اینچی روتگرز موضوع انگلیسی:Undergraduate Education with the Rutgers 12-Inch Cyclotron زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:10 سال انتشار:2015

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تبعیض پالس از زمان افزایش دیجیتال از TIGRESS پلانگر یکپارچه دیود دیود سیلیکون PIN

مقاله تبعیض پالس از زمان افزایش دیجیتال از TIGRESS پلانگر یکپارچه دیود دیود سیلیکون PIN

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی