اخرین محصولات ثبت شده

طرح درس دیدنی های سرزمین من تفکر ششم با روش بارش مغزی

دانلود فایل طرح درس دیدنی های سرزمین من تفکر ششم با روش بارش مغزی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تپه ی کوچک تفکر برر اساس سند ملی

دانلود فایل طرح درس تپه ی کوچک تفکر برر اساس سند ملی با روش بارش مغزی و سخنرانی فعال

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هندبال

دانلود پاورپوینت طرح درس هندبال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پیوستگی تفکر ششم بر اساس سند ملی

دانلود طرح درس پیوستگی تفکر ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر ششم با روش بارش مغزی

طرح درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پرواز کن پرواز تفکر ششم براساس سندملی

دانلود طرح درس پرواز کن پرواز تفکر ششم براساس سندملی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس بوی خوش مدینه تفکر براساس سند ملی

دانلود طرح درس بوی خوش مدینه تفکر و پژوهش بر اساس طبقه بندی بلوم و سند ملی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر ششم با روش بارش مغزی

دانلود طرح درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر و پژوهش ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس از کجا بدانم تفکر و پژوهش

دانلود طرح درس از کجا بدانم براساس سند ملی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس یک اتفاق عجیب تفکر ششم

دانلود طرح درس یک اتفاق عجیب تفکر ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ماه بود و روباه تفکر ششم

دانلود طرح درس ماه بود و روباه تفکر ششم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس توصیفی تفکر ششم

دانلود طرح درس توصیفی تفکر و پژوهش ششم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل